Май -месецът на премиерите в Алма Алтер

Представяме на вашето внимание един откровен разговор, защото той не би могъл да бъде друг със събеседник от този ранг – режисьорът Николай Георгиев.

-През май месец очакваме да видим две премиери – “Жана Д’Арк” и “Тримата мускетари” – две различни заглавия, но  по какво си приличат? 

Николай Георгиев: По това, че всяко едно от тях е друго личностно състояние. Те имат доста подобни неща – преди всичко силна енергия, която бушува в тях и ги кара непрекъснато да търсят изход и реализация. 

В Жана Д’Арк това е ненормално поведение. Никога никой не се е замислял как е възможно в онези години, по времето на стогодишната война, една млада девойка да излезе на война срещу Англия и да защитава своята Франция. Това я прави изключителна, защото тя изцяло живее с тази своя родова принадлежност и ако е успяла, е успяла, именно защото това е било в съгласие с Всевишния. Господ Бог й е диктувал, Господ Бог я е водил към всичките тези неща. Жана Д’Арк ще възкръсне с този спектакъл и това е нашата цел, защото никой вече не си спомня конкретните неща, около които тази жена се е превърнала в невероятен феномен.

А що се касае до Мускетарите – това също е едно емблематично понятие – то не съществува във всички държави, то съществува във Франция,  която в своите славни мъже винаги е успявала да даде на французите и целия свят неща, които не са познати и са откривателски и възвисяват духа на човека.

-Какви са днешните мускетари? Кои са те? Съществуват ли все още толкова достойни хора?

Никокай Георгиев: Не мога много лесно да го обясня. Днешните мускетари не са организирани, както са били организирани тогава. Тогава условията са предлагали нужда от такова звено на мъже, които да внасят ред в така обърканата история. Но днешните мускетари – това са хората, които не се задоволяват да живеят с малкия живот, а мъже които живеят в големия живот, в живота, който ги превъзхожда в своята душевност, духовност и своето усещане за съдбата и съдбите на човечеството и света. Има ги !

-Какво би станало ако мускетарите срещнат Жана Д’Арк?

Николай Георгиев: Това е невъзможно поради историческото време.

– Но вие много често срещате в спектаклите си на пръв поглед несъвместими персонажи? 

Николай Георгиев: Само възкресената Жана Д’Арк може да срещне възкресените мускетари, защото съвременното общество за съжаление линее и губи най-прекрасните неща, живеейки един малък живот и чака наготово да дойде при тях един голям живот. Няма да дойде – трябва да си го построят сами!

-Всички личности и великите и незабележимите разполагат с 24 часа на ден, но в какво се състои разликата? 

Николай Георгиев:  Малкият живот е обстоятелствен живот. Той изпълнява необходимите житейски нужди на човека като живо същество.  Докато големият живот е живот на духа, живот който предстои, живот който е създал Създателя и живот, който ще създаде бъдещата вселена или както казва Гео Милев -”всемирната човешка душа”.

-Каква е ролята на Човека – Зрител в тези две премиери? Какво да очаква той?

Николай Георгиев: Зрителите няма да гледат премиерите, няма да гледат тези спектакли – зрителите ще участват в тези спектакли.  Те ще бъдат едни от движещите енергийни потоци, които са необходими за тази така сложна материя.

-Каква е ролята на театралното пространство в премиерите ?

Николай Георгиев: Театралното пространство е неотлъчно свързано с идеята на спектакъла. Пространството определя неговите мащаби, количеството на енергиите, което то може да поеме и количеството енергии, които може да възбужда у зрителите и у актьорите.

Пространството на Жана Д’Арк може би в историята на Алма Алтер, ще бъде най-малкото като количество сантиметри. Жана Д’Арк ще присъства със своя гроб, в който тя ще възкръсне. Гроб от злато. И този златен гроб ще възкреси великото чудо на Жана Д’Арк.

Спектаклите може да видите на 20 май – “Тримата мускетари – Премиера”, 19:30ч. И 30 май – “Жана Д’Арк” – Премиера, 19:30ч. Само с предварителна резервация на места на тел. 0888353732 или онлайн:

http://www.ticketsource.co.uk/alma-alter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *