Тихият пролетен дъжд – Николай Лилиев

Тихият пролетен дъжд 
звънна над моята стряха, 
с тихия пролетен дъжд 
колко надежди изгряха! 

Тихият пролетен дъжд 
слуша земята и тръпне,
тихият пролетен дъжд 
пролетни приказки шъпне. 

В тихия пролетен дъжд 
сълзи, възторг и уплаха, 
с тихия пролетен дъжд 
колко искрици изтляха!

Слушайте втори сезон на Гласът на нашите корени за поетите с кауза – символистите.

Ще ви представим не само култови произведения на българските символисти, а и ще вдигнем завесата на личния им живот. Очакват ни много любопитни факти, малко известни истини и много смислена българщина. Гласът на нашите корени е подкрепен от Европейски корпус за солидарност по проект: 2022-3-BG01-ESC30-SOL-000096502