“Две хубави очи”

Слушайте втори сезон на Гласът на нашите корени за поетите с кауза – символистите. Представяме ви теменужения плат, поета на ”Две хубави очи”, поета в бяло, изпял песента на човека. Яворов, който слави пролетта, авторът на ”Хайдушки копнения”, автора с пръстен от опал. А вие слушайте как когато гръм удари ехото заглъхва. Гласът на нашите корени е подкрепен от Европейски корпус за солидарност по проект: 2022-3-BG01-ESC30-SOL-000096502 #EUSolidarityCorps #ГласътНаНашитеКорени