Войната вътре

“Изтанцувай картина, изсвири танц” е хай тек танцувален проект на хореографа и режисьор Петя Йосифова.  Тук в симбиоза влизат високите технологии с искреността на артиста, който има какво да ни каже. Изборът на тема е повече от актуален – войната.

Войната колко и какви измерения има тя днес за съвременния човек?

Коя война, онази която изтребва човечеството, онази която изтребва човека или онази вътрешната, с която се бори всеки един от нас.

Войната на куршима или войната на чест, достойнство и чувство. 

Това са тематичните ареали, които проектът “Изтанцувай картина, изсвири танц” си поставят за изследване. Те минават през тялото на хореографа Петя Йосифова, за да го взривят, друг път, за да го нихилират или за да го превърнат в дете. Тук виждаме чисто физическото усещане за войната, болката, страданието, стремежа към свобода, но също така и детското почти наивно усещане “че всичко ще бъде наред, ще всичко ще отмине”. 

Високата абстракция на хореографията отваря широк код на прочита, но въпреки това музикалната и образна среда водят окото на зрителя в определни усещания и теми. Често ще видим агресивното червено на коридата да обладава пространството с бързите удари на художника, ще видим разтварянето на човешкото тяло в цвят, влизането му в графични форми или преоразмеряване на пространастово, в което човекът се превръща в минималния обем на себе си. Заиграването с дименсиите и съотношенията е есенциално, защото дава перспектива за четене и контекстуализира идентичността. Това непрекъсанто смаляване и оголемяване отваря нови пространства и гледни точки за съществуване на индивида, сякаш ни представя външна гледан точка. Тази дистанция доближава случването още по-близо до спектакъла, защото дава възможност на зрителя да ситуири себе си и да разпознае собствения си опит от усещането за войната. Към това трябва да добавим и звуковата среда, която компактно и убедително изгражда пластичния образ. Тук амплитудите са драстични и очевидно целят да не оставят зрителя спокен, а да го развълнуват, да го накарат да се замисли, да си задава въпроси, да се разчувства. От откриването на трагически звук на цигулка, през птича песен, експлозия, дива вик – The idiots don’t know, през войсовър на физикъл, всичко това ни води по един категоричен начин през най-разнообразни тематични цикли. 

Този проект е началото на серия от тематични  импровизации, които зрителите ще могат да гледат в реално време през канала на Live in 5. Проектът е подкрепен от Национален Фонд Култура. 

Идея и релаизация: Давид Хънкинс

Хореограф: Петя Йосифова

Композитор – Константин Кучев

Художници – Давид Хънкинс и Мишо Г.

Автор: Георги Арсов

Проекът се реализра с любезната подкрепа на Национален Фонд Култура.