“Израстване” – танцов пърформанс

Израстване” е дебютният проект на Михаил Бонев като хореограф. 

Спектакълът е в направлението на танц театъра. 

“Израстване” е спектакъл базиран на дълга лабораторна работа с актьорите, търсейки фигурата на човека устремен към личностно израстване, докато обществената маса го смачква и иска да го притъпи. 

Артистите изразяват светоусещането си чрез езика на тялото. 

Тялото е проводник на вътрешното, което си пробива път да излезе навън. 

Спектакълът няма конкретен сценарий, лишен е от сюжетна линия, от персонификация на образите. 

Той е плод на дългата лабораторна работа, която го е изградила.

В лабораторния процес артистите са работили с различни теми и задачи, които сами са избирали като обект на изследване – съвременния човек в матрицата на своето дигитализирано ежедневие, болното общуване на съвременните хора, студените души, интернет културата, приоритетите на съвременния човек, затворен в кръговрат на безсмислено битие, лишено от порив и мечти. 

През темите те разработват усещанията на телата си, така че да придобият сценична форма и изразителност. Целия процес е воден от автентичното, първото усещане, породено от темата. 

Процесът е последван от задачи, такава е например задачата за наблюдение на хората сутрин влизащи и излизащи в метрото, забързани и незабелязващи света около себе си, една огромна маса, но всеки един в нея сякаш е загубил чисто човешката си чувствителност към останалите. 

В дискусия след поставените им задачи актьорите обсъждат и предлагат идеи, вдъхновени от видяното и анализираното.

Проектът “Израстване” е социално ангажиран проект, който цели да популяризира изкуството и в частност невербалния театър в по-малки населени места, в които масовата част от жителите нямат свободен и естествен досег с всички форми и сфери на съвременния танцов пърформанс.

Малко по-топли, открити, отворени към другия, приемащи, жадни за споделеност и жива комуникация, окрилени и вдъхновени си мечтаем да оставим зрителите след поредното представление, завършващо с оживена дискусия.