И САМ ВОЙНЪТ Е ВОЙН, ТЕАТРАЛНА САГА – ЧАСТ ОСМА

Цялостен Актьор може да бъде само цялостният Човек.

Световната Театрална общественост знае, че след Европейската голяма Театрална реформа, най-съществения свой опит, Йежи Гротовски, сподели в подготовката на актьорите. 

Достатъчно е само да споменем за Краля на Актьорството – Ричард Чешлак , за да разберем същността на неговия театрален експеримент. 

Той първо преди да формира актьора Чешлак, формира понятието Цялостният актьор.

Какъвто беше Чешлак  и какъвто стана Чешлак поради това, че Гротовски го формира като цялостен актьор. 

Познавах и двамата. И двамата достойни,  не само за цялостния актьор или като Гротовски – Цялостния режисьор, но и за това, което аз прозрях в течение на наблюденията, които имах върху Гротовски.  

Това Световната Театрална общност едва ли е осъзнала. 

За да бъдеш цялостен актьор трябва да бъдеш цялостен човек. 

Това е тайната на Гротовски. 

Актьорите, които идваха при него без особена подготовка, без някакъв опит в класическия театър, идваха и той успяваше да ги пусне по пистата на цялостното актьорство. Работеше върху тяхната човешка идентичност, работеше върху тяхната личност, създаваше цялостния Човек.

Затова в трупата на Гротовски не успя да влезе нито един тесен специалист в областта на театъра, а всички от актьорите на неговите актьори се превърнаха в специалисти в дадена конкретна област.  Дали движенчески,  гласови, дали на вътрешното и външно физическо присъствие. Той ги мотивираше да бъдат и учители и ученици. Това могат само големите учители, какъвто беше той.

Той успяваше да даде на актьорите всичко онова, което видяхме в трупата и най-вече в наричания  “Крал на актьорството” – Ричард Чешлак. 

Винаги ме е занимавала тази тема, когато бях близко до него, но и тогава когато се завърнах в България и бях по-далеч. Особено благодарен на неговия опит, който аз се опитах да приложа в експерименталните театрални класове 4хС . 

Които едновременно съчетавайки общообразователния принцип с театралния такъв, израстнаха като едно ново театрално поколение. Като една нова актьорска генерация.

Който от тях и да вземем има в актьорските си жили нещо и от Гротовски, когото лично нямаха щастието да познават. Но посредством моя превзет опит и опита на доктор Петя Йосифова, която пък наследи моя опит. И се издигна до единствения у нас цялостен познавач на театъра на Гротовски.  Тя написа своята докторска работа Човекът – актьор в театъра на Йежи Гротовски. И даде на българския театър на чист български език да се запознаят и да се опитат да се доближат до театралната реформа на световния театър.

От тук нататък актьорите в България ще можем да наричаме човекът- актьор, а зрителите – човекът – зрител. 

Те няма да забравят опита на Гротовски, докато не се почувстват самите те като цялостни актьори. 

  Цялостен актьор може да бъде само цялостния човек 

Aвтор: Николай Георгиев